Gordikon - simulátor řízení vlakové dopravy ve stanici Bohumín

Multikon - simulace dopravy na fiktivní trati